Att översätta en reklamkampanj

Det finns en del att tänka på när du funderar på att etablera dig utomlands, inte minst när det kommer till språk, marknadsföring, kultur och lagar som måste tas hänsyn till.  

 

Ska du marknadsföra något utomlands kan det vara bra att anlita Avison som översättningsbyrå till reklamkampanjen. Det är dock viktigt att du tänker på att reklamen och dess framställan även är tillåten i det eller de länder du marknadsför i. Nationella regler och normer kan variera mycket, liksom språk och kultur. Inte bara måste du försäkra dig om att du följer landets lagar, marknadsföringsbudskap kan uppfattas annorlunda än på din hemmamarknad.

 

Varumärken kan uppfattas olika i olika kulturer

 

I en artikel på Bolagsverkets oberoende sida Verksamt.se går det att läsa om hur ett varumärke kan uppfattas på ett annat sätt på en ny marknad, detta i jämförelse med hur det uppfattas till exempel i Sverige. Ju mer lokalt anpassad du är desto enklare torde det vara att nå ut till din målgrupp, så se till att göra din hemläxa och läsa på innan du skapar annonser eller andra marknadsföringskampanjer.

 

En tysk förstår den tyska marknaden bättre

 

Det kan även vara värt att anställa en person som kommer från det land och den kultur där du vill slå dig in marknadsföringsmässigt. För även om du läser på om den nya marknaden kan det vara svårt att verkligen förstå den fullt ut. En person från till exempel Tyskland, förstår säkerligen både kunden och dennes köpmönster bättre än dig. Något du bör ta hänsyn till när du funderar på att ta dig in på en marknad i ett annat land är att:

  • Läsa på om marknaden
  • Gärna anställa en person från den kulturen/det landet som kan sköta marknadsföringen
  • Följa Internationella Handelskammaren (ICC) som ledande rådgivare i marknadsföringen
  • Se till landets lagstiftning kring marknadsföring
  • Besöka Business Sweden och få strategisk rådgivning och praktiskt stöd inför etableringen utomlands