Förebygger sexistisk reklam

Marknadsföring kan göras på en hel del olika tillvägagångssätt. Det som många reagerar på just nu är att reklam inte ska vara objektifierande och sexistisk. Nu skriver flera byråer under ett initiativ om att förebygga sexistisk och diskriminerande reklam.

 

När det kommer till marknadsföring kan man göra det på en massa olika sätt. Genom att gå in på https://www.displayexperten.se/ kan du se olika typer av reklam som passar i framförallt butiker och på mässor, som golvreklam, mässprodukter, displayställ och skyltställ.

 

I Kina har Ikea hamnat i blåsväder efter en sexistisk tv-annons som sägs diskriminera unga, ogifta kvinnor. Nu har möbeljätten dragit tillbaka reklamen och bett om ursäkt om filmen gett ett felaktigt budskap. I Dagens Nyheter går det att läsa om hur det i Kina blivit ett mer och mer känsligt ämne med ogifta kvinnor, eftersom allt fler kinesiska kvinnor går emot den traditionella idén att de måste gifta sig och skaffa barn i en uung ålder. Det kommunistiska partiet som styr i landet har uppmanat kvinnor att gifta sig tidigt och att de som inte gör det är ”kvarstående kvinnor”, något som väckt massiv kritik från allmänheten.

 

Så undviker du att producera sexistisk reklam

 

Det som det pratas mycket om just nu är hur man som reklambyrå undviker sexistisk reklam. I en artikel i tidningen Resumé går det att läsa om en ideell organisation som heter Annonsrådet, denna vill bland annat motverka sexistisk och könsdiskriminerande reklam. De har nu bestämt sig för att de vill hjälpa reklambyråer att arbeta proaktivt med och har gjort en checklista till dessa. Listan består av en rad frågeställningar som medarbetare kan bocka av för att säkerställa att deras kampanjer inte är sexistiska eller könsstereotypa. Några av frågorna i checklistan är bland annat:

 

 • Förväntas någon vara intresserad av ett visst ämne på grund av sin könstillhörighet?
 • Hur ser maktförhållandet ut mellan kvinna och man?
 • Poserar de porträtterade personerna på ett utmanade eller sexuellt betingat sätt?

 

Nu är förhoppningen att fler byråer ansluter sig till initiativet och tar till sig checklistan, för att säkerställa att de kampanjer de skapar är jämställda och inte objektifierande eller sexualiserande. Man vill också att det ska öppna upp för diskussion internt på byråerna, påverka den interna företagskulturen och så vidare.

 

Så många skriver under

 

Även i en annan tidning, i Dagens Media, går det att läsa om hur många branschföreträdare kraftsamlar mot just sexism. Bolagen och människorna som har ställt sig bakom idén att medvetandegöra och förebygga sexism inom reklambranchen är bland annat:

 

 • Martin Hugosson, vd på Maxus & MEC
 • Jessica Bjurström, vd på Komm
 • Staffan Slörner, vd på Sveriges Mediebyråer
 • Mattias Behrer, vd och koncernchef på Dentsu Aegis
 • Kristina Juhlin, vd på Amne
 • Nike Carlstoft, vd på Carat
 • Magnus Lindholm, vd på Posterscope
 • Liv Sandberg, vd på Starcom
 • Ebba Kilman, vd på Vizeum
 • Tove Langseth, vd på DDB Nord
 • Lars Johansson, vd på Outfox
 • Kenneth Danielsson, vd på Mindshare
 • Henrik Lindrot, vd på iProspect
 • Jens Rundkvist, vd på Isobar & MKTG
 • Magnus Lindholm, vd på Posterscope
 • Tobias Franzén, vd på The Amazing Society
 • Joachim Nordlind, vd på Mediacom
 • Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer
 • Caroline Wetterholm, byråchef på Åkestam Holst Promenad
 • Simone Skoog, COO på OneM/GroupM
 • Adam Fors, md på PHD