Hyr företagsbostad till anställda

Många företag har anställda utspridda över hela landet och ibland behöver dessa anställda befinna sig på platser där de inte bor vanligtvis, och i stället för att alltid lägga dyra pengar på hotellrum titt som tätt kan det vara en god idé att hyra en företagslägenhet att hysa in sina anställda i – men då måste man känna till vilka regler som gäller.

På apartment.se kan företag hyra lägenheter till sina anställda att bo i när de ska vara på plats en längre period i en stad de inte bor i. Det blir både lönsammare för företaget och den anställde med tanke på att man då slipper boka olika hotellvistelser och den anställde lär känna staden på ett bättre sätt då denne får som ett andra hem. Men man ska dock veta att det så smått börjar blomma upp en ny sorts boende i storstäderna, och det är olika hotellboenden fast som permanenta bostäder. Något som Dagens Nyheter till exempel skriver om är hur det i vissa är billigare att köpa ett hotellrum och bo i än vad det är att köpa lägenhet – i alla fall i Stockholm. Men om det handlar om företagslägenheter är det förstås bättre att hyra en sådan. Dock finns en del regler man måste tänka på.

Detta gäller när du hyr företagslägenhet

Skatteverket står att läsa om vilka skatteförpliktelser som gäller när du bor i en bostad för jobbets räkning. Vad man till exempel tar upp är punkter såsom validering av bostadsförmån, justeringar av förmånsvärdet och dispositionsrätten vilka allihop kan vara bra att läsa in sig på. Vidare kan det vara bra att kolla in verksamt.se för där har man nämligen sammanställt vilka förmåner som är avdragsgilla för både företag och anställda. Men viktigare än så är att veta vad du inte kan göra avdrag för – vilket är följande:

  • Böter och inkomstskatter
  • Dina restavgifter
  • Dina personliga levnadskostnader och måltidskostnader i samband med representation
  • Om du ska betala viten
  • Om du måste göra skattetillägg och betala förseningsavgifter
  • När du betalar avgifter enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagen
  • Om du måste betala ut skadestånd enligt MBL (Lag om medbestämmande i arbetslivet)
  • Om du har betalat in medlemsavgifter
  • Alla kostnader för att bilda och registrera företaget kan ej göras avdrag för