Marknadsföringens do’s and don’t’s

När det kommer till marknadsföring finns det många olika sätt att synas på. Det gäller bara att göra det på ett sätt som faktiskt når ut till rätt målgrupp, men också enligt god marknadsföringssed.

För att synas i bruset på nätet gäller det att ha bra strategier för sin marknadsföring av varumärket. En sådan strategi är att använda sig av SEO och SEM för att synas på rätt ställen, på rätt tider och för rätt målgrupper. På sokmotorkonsult.se får du massor av tips på hur du maximerar din marknadsföring på nätet, vad för tjänster som finns tillgängliga om du vill låta experter göra jobbet åt dig samt en populär podd att lyssna på om du vill lära dig lite mer.

Otillåtna typer av marknadsföring och vad lagen säger

Det är viktigt att du inte går emot god marknadsföringssed när du väljer att marknadsföra en produkt. Det innebär att du inte får vilseleda konsumenten genom felaktig eller otydlig information om din tjänst eller produkt som finns tillgänglig för köp. På Hallå Konsument kan du läsa mer om vad just marknadsföringslagen går ut på och det är att skydda konsumenter mot just vilseledande, aggressiv och otillbörlig marknadsföring. Förbjudna marknadsföringsmetoder är de som följer:

  • En säljare får inte använda påståenden som är vilseledande, till exempel när det handlar om varans kvalitet eller pris.
  • Säljaren får inte utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande.
  • Om informationen är oklar, obegriplig eller på annat sätt olämplig jämställs det med att information utelämnats.
  • En säljare får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt.
  • En säljare får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter.
  • En säljare får inte använda trakasserier, tvång, våld, hot eller liknande i sin marknadsföring.
  • En säljare får i sin reklam peka ut en annan säljares produkter om jämförelsen inte är vilseledande eller medför förväxling mellan produkterna.
  • En säljare får vid marknadsföringen inte leverera produkter till dig om du inte har beställt dem och försöka få dig att betala.

Så ska marknadsföringen utformas – för tydlighetens skull

All marknadsföring ska alltså följa marknadsföringslagen och utformats på det sättet att de som är konsumenter tydligt ska förstå att det är just reklam de tagit del av, inte information eller oberoende fakta. Det ska vara klart, tydligt och otvetydigt att det är just marknadsföring det är tal om med andra ord. Bra att veta för dig som ger dig ut i bruset och försöker synas bland alla konkurrenter på marknaden, i samma sektor, med samma målgrupp – som du. Sedan går det ju att vara rejält kreativ ändå i sina val av tjänster och produkter, i vilka ord du använder, vilken musik som sätter ton till reklamfilmen, vilka bilder du väljer att ha på display i dina annonser och vilken tid och för vem du vill synas när det kommer till Google Ads eller något annat.

Mer info om vad du som konsument kan anmäla och var kan du få på Konsumentverkets hemsida. Där kan du dessutom göra din anmälan till det statliga verket direkt på nätet eller skicka in via reguljär post.