Rätt nivå på content

Svenskar är bra på content, men inte så bra på att mäta och följa upp sina satsningar. Det är resultatet av en undersökning som nyligen presenterades.

Content marketing inom fitnessEnligt en undersökning gjord av contentbyrån Spoon arbetar 76 % av företagen i Norden med content marketing. Det ser dock ut i olika länder. I Sverige arbetar 67 % av företagen med denna typ av marknadsföring, vilket är lägst av de nordiska länderna. I Danmark och Norge är andelen tio procentenheter högre, och i Finland arbetar ungefär fyra femtedelar av företagen med content marketing. Vi svenskar vill ju gärna tro att vi är bäst i Norden på allt, men när det handlar om spridningen av content marketing är vi alltså inte. Däremot är svenska företag bäst i Norden på något annat inom content marketing, nämligen på att ta fram strategier för hur contentarbetet ska bedrivas. Detta skriver Dagens media. Norrmännen slår oss dock på fingrarna när det gäller att göra mätningar och uppföljningar på sina satsningar.

Vad ska man bestämma?

I arbetet med content marketing uppstår ofta konflikter kring hur mycket cheferna ska detaljstyra arbetet. Detaljer är viktiga, men det betyder inte att man måste väga varje ord på guldvåg. När det kommer till det visuella, till exempel hur stor en knapp på en webbsida ska vara och vilken färg den ska ha, kan man däremot lägga sig i och diskutera. Man bör även ha en plan för vilken ton texterna ska hålla, och hur de ska vara vinklade. I övrigt bör dock den som har i uppgift att skriva texten vara den som får utforma den.

Det kan vara svårt för cheferna i ett tekniskt inriktat företag att släppa taget om detaljerna, även när det handlar om ordval och meningsbyggnad. Men man måste inse att kompetensen för de här frågorna finns någon annanstans.